Info@IranamZibast.ir

برنامه سفر ۵ روزه به گنبد سلطانیه، زنجان و تخت سلیمان

روانه زنجان که بشوی، شگفتی آسمانه‌ای مدور، گنبد سلطانیه، از ورود به سرزمینی پر رمز و راز آگاهت می‌کند. به گرداگردش می‌گردی و از سرسبزی چمن سلطانیه که لذت بردی، ره به‌سوی داش کسن می‌بری. انگار جایی در چین، اما اینجا ایران است، زنجان، استان تاریخ و تمدن و زیبایی.

ایــرانم زیبــاست

برآنیم تا با فراهم آوردن بستری مناسب، زمینه های رشد و رونق صنعت گردشگری کشور را فراهم کنیم.
در این راه، با به حرکت درآوردن چرخ های صنعت گردشگری و فرآیند سازی ارتباط موثر و پیوسته تصمیم سازان و تصمیم گیران عرصه گردشگری، شاهد تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و در نهایت رشد و توسعه و بالندگی ایران اسلامی خواهیم بود.
برای نیل به این هدف استراتژیک و ملی، بی شک نهاد ها و سازمان های دولتی از یکسو، سرمایه گذاران و فعالان عرصه گردشگری، هتل ها و مراکز سیاحتی، آژانس های مسافرتی و ... از سوی دیگر نقشی بی بدیل خواهند داشت.

با ما در تماس باشید

 

شماره تماس:

  02166880893

  09120241707

پست الکترونیک:

info@iranamzibast.ir

support@iranamzibast.ir

 
 کانال رسمی ایرانم در لنزور